Noodhulp Oekraïne

De oorlog in de Oekraine zorgt voor een ongekende vluchtelingenstroom richting de buurlanden. Daarvandaan is er ook een vluchtelingenstroom ontstaan richting Nieuw-Lekkerland. De mensen die in ons dorp arriveren zijn over het algemeen moeders met nog jonge kinderen. Ze komen voornamelijk uit de stad Zhytomir waar onze stichting al 25 jaar actief is. Al op zondag 27 februari kwamen de eerste vluchtelingen aan en tot nu toe konden we in ons dorp al 95 Oekraïners opvangen en weten we ook dat er nog een aantal onderweg is. We krijgen ongelooflijk veel vragen hoe en op welke wijze kan worden bijgedragen om het leed van deze mensen enigszins te verzachten.

En dat kan! Met gebed, door het inzamelen van goederen, het doneren van geld of zelfs door als vrijwilliger/chauffeur mee te gaan om vluchtelingen bij de Poolse grens op te halen of hulpgoederen te brengen.

Helpt u mee? We beseffen dat de opvang van vluchtelingen niet de doelstelling is van onze stichting, maar we zien het onder deze omstandigheden wel als onze roeping om een coördinerende en adviserende rol te vervullen. Zeker nu er handig gebruikt gemaakt kan worden van onze expertise en jarenlange ervaring.

Opvang van vluchtelingen: het is een persoonlijke keuze en bijzondere verantwoordelijkheid. We vertrouwen als kleine stichting met uitsluitend gemotiveerde vrijwilligers, in samenwerking met de burgerlijke en alle kerkelijke gemeenten gezamenlijk op te kunnen trekken om ook hierin onze weg te vinden. Het is een uiterst schrijnend probleem dat zijn weerga niet kent en wat we enkel biddend tegemoet kunnen treden. Daarom heeft stichting CCR een noodfonds opgezet om te doneren en dat is dringend nodig. Het geld uit het noodfonds zal in ons dorp worden besteed aan mooie dagbestedingsactiviteiten voor de vluchtelingen. Te denken valt dan aan een taalcursus en in samenwerking met de gemeente Molenlanden kunnen wellicht verschillende vormen van sport en bewegen worden aangeboden. Een bloemschikcursus zou kunnen gaan functioneren als een mooie afleiding voor de volwassenen. Ook voor de kinderen wordt er al voorzien in educatieve programma’s op een basisschool en wordt gewerkt aan lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs.

Doneer vandaag nog en help mee in het bieden van de noodhulp! Doneer direct via ons betaalverzoek.

Doneer via betaalverzoek
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=p0wRyFr5TjuGd1jx7NVAdA

We vragen ook jouw gebed: voor alle slachtoffers en hun familie, voor alle mensen op de vlucht, voor vrede en stabiliteit, voor de hulpverlening en het gebruik van de juiste middelen en mogelijkheden en om wijsheid in het maken van de goede keuzes.