Jaarrekening

Jaarverslag 2021

Wat te zeggen in een voorwoord, terugkijkend op een jaar dat met een lockdown begon en waar zelfs enige tijd sprake was van een avondklok? Als ik overzie wat er ondanks de pandemie allemaal is gepasseerd in het afgelopen jaar, dan ben ik verwonderd over de vitaliteit en creativiteit van medewerkers die actief zijn geweest voor de stichting en hun schouders hebben gezet onder met name activiteiten gericht op het welzijn van kinderen in Oekraine.

Natuurlijk was er de domper dat de belangrijkste doestelling ook dit jaar niet kon worden gerealiseerd. De overkomst van een groep kansarme kinderen uit Oekraine moest opnieuw worden uitgesteld en doorgeschoven naar een volgend jaar. In dit jaarverslag is te lezen hoe iedereen zich, gaandeweg in het jaar, erop verheugde dat een doorstart in 2022 mogelijk zou moeten zijn.

Er wordt verslag gedaan over een aantal medewerkers die in 2020 al hadden aangegeven te willen stoppen met hun werkzaamheden voor de stichting. In het afgelopen jaar kwam het er alsnog van en kijken we terug op een mooie en lange periode waarin werd samengewerkt. Er passeerden veel, heel veel vreugdevolle en blije momenten maar ook was er verdriet dat samen kon worden gedeeld.

Er is in Oekraine en in Nederland hoop en verwachting uitgesproken over de doorstart van een enigszins afgeslankt project. Het project met de 29 uitgenodigde kinderen was in 2020 niet haalbaar maar aan het einde van 2021 ligt er dan toch een lijst met 22 kinderen en zijn er voor hen opvangadressen beschikbaar in het voorjaar van 2022. Dat geeft blijdschap en vertrouwen om verder er gaan met het verwezenlijken van de doelstelling.

De inzet van alle medewerkers heeft er ook voor gezorgd dat alle acties met goede financiële resultaten konden worden afgesloten. Een inzet die soms bewonderenswaardig is en uiteindelijk tot doel heeft om financiële ondersteuning te bieden aan kansarme families, zoals verwoord in de doelstelling van de stichting.

Het is iets om elk jaar in een verslag te noemen en…. om daarbij te benadrukken dat het zegeningen van God zijn waarvoor de kracht ontvangen is. Het is goed om er bij stil te staan, dat we het goede mochten doen en om, met dit verslag over 2021 even achterom te kijken. Het mocht gedaan worden uit liefde.

Van harte aanbevolen om er kennis van te nemen.

Namens het bestuur en de werkgroepen,

Leen Breedveld (voorzitter)

Bijdragen aan een verbetering van zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid.

Bijdragen aan een verbetering van zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid.

Bijdragen aan een verbetering van zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid.

Bijdragen aan een verbetering van zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid.

“Het is bijzonder om te zien hoeveel we voor deze kinderen kunnen betekenen…”

~ Oprichter